ඔබේ ඇස් පෙනීමත් වර්ධනය කරගන්න අක්ෂි ව්‍යායාම් 10ක් මෙන්න

එක දිගට වරු ගණන් පරිගණක තිරය හෝ රූපවාහිනිය දෙස බලාගෙන සිටීම ඇස් වලට කිසිසේත්ම හොඳ නැහැ. ඉක්මණින් කන්නාඩි පළදින්න වනවා සේම ඇස් වියලීම, ඇස් කැසීම, හිසරදය වැනි අතුරු ආබාධ එන්නටත් පුළුවන්. එත් එහෙමයි කියල, රූපවාහිනිය හෝ පරිගණකය නරඹන එක නතර කිරීම ප්‍රායෝගික නැහැ. නමුත් ඒ දේවල් කරන අතරතුරම ඇස් වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම කිහිපයක් නම් තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි සඳහන් කරන්න යන්නේ ඉතා පහසුවෙන් ඇස් වලට කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම දහයක් පිළිබඳවයි.

වේලාව තිබෙන විදිහට මේ ව්‍යායාම ටික හැමදාම කළොත් ඉක්මනට කන්නාඩි දාන වෙන එකකුත් නැහැ, කලින් කියපු අතුරු ආබාධ එන එකකුත් නැහැ. එසේම ටික දවසක් කරනකොට ඇස් වල පැහැදිලි වෙනසකුත් තිබෙන බව ඔබට තේරේවි.

අඳුර දෙස බලා සිටීම
ප්‍රථමයෙන්ම අත් දෙක බොකුටු කර, වටපිටාවේ ඇති දේවල් සහ ආලෝකය නොපෙනනෙන ලෙසට ඇස් දෙකම වසා ගන්න. ඇස් දෙක විවෘත කර මේ දැඩි අන්ධකාරය දෙස විනාඩි කිහිපයක් බලා සිටින්න.

ඇස් දෙපසට ගෙන යාම
පහසු තැනක සිටගන්න. නැත්නම් පුටුවක කොන්ද කෙලින් තබා වාඩි වෙන්න. දැන් ඔලුව හරවන්නේ නැතුව ඇස් දෙක පමණක් කරකවා වම් පැත්ත බලන්න. ඒ පෙනෙන දේට දෑස් යොමා හොඳින් බලා සිටින්න. ඊළඟට ඔලුව හරවන්නේ නැතුව දකුණට ඇස් හරවා බලා සිටින්න. මේ ආකාරයට ඇස් දෙකෙන් පස්වරක් වම සහ දකුණ බලන්න. මේ චක්‍රය 3 වරක් පමණ කරන්න.

ඇස් ඉහළ පහළ ගෙන යාම
කලින් කියූ සේම පහසු තැනක සිටගන්න. නැත්නම් කෙලින් වාඩි වෙන්න. ඇස් දෙක ඉහළට කරකවා උඩ බලන්න. අවශ්‍ය නම් නළල රැලි වට්ටන්න. ඔබට පෙනෙන දේ ගැන දෑස් යොමා සිටින්න. ඊළඟට ඔලුව හරවන්නේ නැතුව ඇස් දෙකෙන් පහල බලන්න. මේ ආකාරයට ඇස් දෙකෙන් පස්වරක් ඉහළ සහ පහළ බලන්න. මේ චක්‍රයත් 3 වරක් පමණ කරන්න.

ඇස් විකරණය දිගේ දෙපසට ගෙන යාම
නැවතත් පහසු තැනක සිටගන්න. නැත්නම් කෙලින් වාඩි වෙන්න. ඇස් වලින් වම් පස පහළ බලන්න. දැන් ඇස් එහි විකරණය දිගේ ගෙන යමින් දකුණු පස ඉහළ බලන්න. මෙලෙස ඇස් දෙක පස්වරක් දෙපසට විකරණය දිගේ ගෙන යන්න. මේ චක්‍රයත් 3 වරක් පමණ කරන්න.

ඇස් රවුමට කරකැවීම
පහසු තැනක වාඩි වෙන්න. ඇස් වලින් වම් පස පහළ බලන්න. දැන් ඇස් රවුමට පස්වරක් දක්ෂිණාවර්තව කරකවන්න. ඉන්පසු වාමාවර්තව පස්වරක් කරකවන්න. මේ චක්‍රයත් 3 වරක් පමණ කරන්න.

ළඟ සහ දුර බැලීම
පැන්සලක් හෝ අතේ ඇඟිල්ලක් ඇස්වලට සෙන්ටිමීටර් 20ක් ඉදිරියෙන් නාසයට කෙලින් තබාගන්න. දැන් මේ පැන්සල හෝ ඇඟිල්ල දෙස බලන්න. ඉන්පසු ඒ කෙලින්ම ඈත තිබෙන දෙයකට ඇස් යොමු කර හොඳින් ඒ දෙය දෙස බලන්න. නැවතත් පැන්සල දිහා බලන්න. මේ ආකාරයට පස් වරක් ඈත සහ ළඟ බලන්න. මේ චක්‍රයක් 3 වරක් පමණ කරන්න.

දෑස් යොමා සිටීම
පුටුවක් මත කෙලින් වාඩි වී හරි කෙළින් ඉදිරිය බලන්න. ඊළඟට ඇහි බැම දෙක අතර ලක්ෂ්‍යයක් දෙස බලා තත්පර කිහිපයක් දෑස අයාගෙන සිටින්න. නැවතත් ඉදිරිය බලන්න. මෙලෙසට පස්වරක් ඈත සහ ළඟ බලන්න. මේ චක්‍රය 3 වරක් පමණ කරන්න.

දෑස් යොමා සිටීමේ දෙවන ක්‍රමය
පුටුවක් මත කෙළින් වාඩි වී හරි කෙළින් ඉදිරිය බලන්න. ඊළඟට නාසයේ කෙළවර දෙස බලා තත්පර කිහිපයක් දෑස අයාගෙන සිටින්න. නැවතත් ඉදිරිය බලන්න. මෙලෙස පස්වරක් ඈත සහ ළඟ බලන්න. මේ චක්‍රයක් 3 වරක් පමණ කරන්න.

ඇස් තෙරපීම
ඇස් දෙක හොඳින් වසාගන්න. ඉන්පසු අත් දෙකින් ඇස් දෙක වැඩිය තද නොකර ලාවට තත්පර දෙක තුනක් මිරිකන්න. ඉන්පසු ඇස් දෙක වටා ඇති මස්පිඩු බුරුල් කරන්න. නැවතත් ඇස් දෙක මිරිකන්න. මේ විදියට දස වතාවක් කරන්න.

ඇස් දෙක හොඳින් වසාගන්න. ඉන්පසු පිල්ලම් දෙක ලාවට රවුමට තෙරපන්න. ඉතා තදින් මිරිකන්නත් එපා. මේ ආකාරයට වරකට වාමාවර්තවත්, අනෙක් වර දක්ෂිණාවර්තවත් ලෙස දස වතාවක් (එක දිශාවකට 5 බැගින්) ඇස් දෙක තෙරපන්න.

ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඔබ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න. ඔබට සුභ දවසක්
(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)